Betónové ploty od akostavať

Betónové ploty sú stavby, veľmi pevné, odolné, trvácne výrobky, ktoré sa pri správnej údržbe všetkých kritérií pri starostlivosti a ich výstavbe dodržia. Výroba by mala byť z kvalitného cementu v dostatočnom množstve, z betonárskej výstuže a kvalitného kameniva.

Avšak len veľmi málo výrobcov tieto kritériá naozaj dodržujú a to sa potom odráža na kvalite výsledného produktu. Betónový plot by mal byť hlavne celoživotná investícia a preto treba investovať do kvalitných surovín použitých pri samej výrobe. Pri výbere kvalitnej firmy, ktorá vám spraví betónový plot by ste mali brať ohľad na niekoľko kritérií, ako napríklad: betónové ploty musia byť certifikované v TSÚS, kvalitný betónový plot musí mať stĺpik upravený na odtok vody, čo najväčšiu životnosť, výhodný pomer cena – kvalita a mnoho ďalších.

Výroba betónových plotov by mala byť chránená Úradom Priemyselného Vlastníctva SR ale i napriek tomu sa nájdu neseriózni výrobcovia, ktorí vyrábajú lacné napodobeniny kvalitných plotov. Kvalitný a nekvalitný plot viete rozoznať aj napohľad podľa niektorých znakov: kvalitné betónové ploty bu nemali byť drsné, krivé a dopraskané, bez výskytu bublín a povrch by mal byť hladký a pokrytý s max 3% povrchových dutín a veľkosť jednej povrchovej dutiny nesmie byť väčšia ako 1,5 cm2.

Ďalšia dôležitá vec je hrúbka stĺpikov a samotných betónových dosiek a samozrejme, čím hrubší stĺpik, tým je pevnejšie celé oplotenie. Každý betónový stĺpik použitý na betónové oplotenie musí byť upravený na odtok dažďovej vody a to znamená, že v žiadnom prípade horná časť stĺpika nesmie byť rovná. Aj pri najkvalitnejších výrobkoch sa môže neopatrným zaobchádzaním celá stavba znehodnotiť. Nedostatočné založenie stĺpikov, nedodržanie priamosti, nesprávne osadené plotové dosku spôsobia celkovo zlý dojem.

Kvalitné betonove ploty pozostávajú z doskového dielca a stĺpika oplotenia. Zo statického hľadiska doskový dielec pôsobí po osadení do železobetónového stĺpika, ako prostý nosník. Doskový dielec je prierezu 50mm / 300mm, vo vybratej časti je hrúbka prierezu 35mm. Doskový dielec je vyrobený z betónu s použitím výstuže O 10 505 (R) v každej doske je 10m betonárskej ocele. Stĺpik oplotenia je navrhnutý obdĺžnikového prierezu s vybratím pre osadenie doskového dielca. Dostatočný objem väčších zŕn  kameniva zarušuje vysokú pevnosť betónu v tlaku, vhodne navrhnutá krivka zrnitosti kameniva zaručuje nízku medzerovitosť a nasiakavosť betónu.

V štruktúre rezu dielca je možné identifikovať zrná kameniva kruhového alebo oválneho tvaru, z čoho je zrejmé, že sa jedná o prirodzene ťažené kamenivo, ktoré je veľmi vhodné na použitie pre dielce betónového oplotenia. Taktiež sú v reze ľahko identifikovateľné prúty betonárskej výstuže, ktoré v kombinácii s betónom vysokej pevnosti v tlaku zaručujú maximálnu ohybovú tuhosť dielcov.

Taktiež sa dá veľmi ľahko identifikovať dostatočná hrúbka krycej vrstvy betónu, ktorá zaručuje maximálnu ochranu prútov betonárskej výstuže pred koróziou, ktorá najviac ovplyvňuje bezpečnosť počas celej doby životnosti dielcov. Pred rozhodnutím, kde si váš betónový plot zadovážite, je veľmi dôležité zvážiť všetky možné riziká, pretože v súčastnosti je na Slovenskom trhu veľký výber betónových plotov, pričom väčšina z nich je nekvalitná a niektoré ploty sú dokonca životu nebezpečné.
Dobré betónové ploty by mali slúžiť celý život, preto sa vyvarujte obchodníkom, ktorí prichádzajú s plotmi “novej generácie” či podobnými reklamnými ťahmi.