Čo hovoríte na predaj s.r.o. platca DPH?

Predaj či kúpa firiem, ako napríklad akciova spolocnost, spoločnosť s ručením obmedzeným atď. s rôznou právnou formou sa v dnešných dňoch stáva trendom. Čoraz viac sa s firmami obchoduje vo veľkom. Každý jeden podnikateľ, ktorý nejakú firmu vlastní zvažuje čo s firmou spraví podľa toho, ako sa pohybuje trh. Najväčším trendom v kruhoch biznisu je predaj sro platca dph. Ako spoločnosť s ručením obmedzeným je po stránke právnej formy tento typ firmy najvyhľadávanejší a najkupovanejší. Je najmenej náročná na papierovanie, takisto na organizáciu a nie sú potrební toľkí ľudia ako pri akciovej spoločnosti či verejnej obchodnej spoločnosti.k

Ak firma neprosperuje a jediné možné riešenie je predať ju, majiteľ firmy stojí pred vážnym a často ťažkým rozhodnutím, ako s firmou ďalej naložiť. Hlavná otázka ktorou sa podnikateľ musí zaoberať je či firmu predať alebo si ju nechať. Keď sa majiteľ rozhodne si firmu ponechať, veľkým rizikom je, že firma po čase bude musieť vyhlásiť bankrot v dôsledku nezvládania situácie na trhu. Takto si najhorší možný scenár predstavujú asi všetci biznismeni, keď uvažujú ako ďalej. Naopak, ak firmu predsa len predajú, aby sa zbavili finančnej záťaže a takpovediac sa zachránili z potápajúcej sa lode. Niekedy sa ale stane, že akonáhle majiteľ firmu predá, tak sa zisky v dohľadnej dobe dajú do pohybu a narastú a firma sa opäť postaví na nohy. V takej situácii má podnikateľ ťažké obdobie a pochybnosti, či spravil dobre, keď sa firmy vzdal. Sú dve možnosti, buď by firma prosperovala aj za jeho vlastníctva, jediné, čo bolo treba urobiť, bolo vydržať určitý čas, kým sa obchody znova rozbehnú. No je tu aj tá možnosť, že by sa firme nedarilo a jediná možnosť, ako zachrániť seba a taktiež firmu, bolo predať ju. Nový majiteľ prinesie do firmy nové nápady či politiku a tak firmu postaví na nohy.

Občas je ťažké situáciu predaja alebo kúpy správne odhadnúť a podnikatelia sa neraz stretnú so zlými rozhodnutiami. No netreba sa nechať odradiť a občas zariskovať, vo svete biznisu sa to neraz vyplatilo.