Televízia, televízne programy a ich vplyv

Televízia by mala brať ohľad vo vysielaní na všetky vekové kategórie a tomu prispôsobiť aj vysielné televízne programy. Slovensko sa nevyznačuje veľkým počtom rôznych televízií, ak nerátame okresné, ktorých je o niečo viac, tie však neprekvitajú vysielaním a vysielajú sa len v určitom čase a väčšinou len všeobecne správy o danom regióne.

Rozmanitosť televíznych programov je dobrá práve preto, aby si k televízii našiel vzťah každý, aby si každý divák v akomkoľvek veku prišiel na svoje a nebolo to jednotvárne a fádne. Tomuto sa prispôsobuje aj vysielací čas, ktorý závisí práve od danej vekovej kategórie vzhľadom k tomu, kedy sa nachádza doma, kedy si vie nájsť na daný tv program čas.

Tomuto sa prispôsobuje aj hlavné televízne vysielanie, vysielací čas, v ktorom má program najvyššiu sledovanosť, keď sa diváci nachádzajú doma a s najväčšou pravdepodobnosťou si televíziu zapnú. Do nových projektov sa treba púšťať opatrne, treba si zobrať poučenie z minulosti a neopakovať chyby prostredníctvom televíznych programov, ktoré skrachovali alebo mali minimálnu sledovanosť.

Predíde sa tým častým zmenám v televíznom vysielaní, čo diváci určite neprivítajú. Veľkým problémom vo vysielaní sú programy, ktoré ponúkajú kopec násilia, intríg a neodzrkadľujú a neprinášajú to, čo sa od nich očakáva. Vysielanie má obrovský vplyv práve na maloletých a pokiaľ sa nevyhnú programom kde vidia agresiu, násilie, na ich ďalší vývoj či už psychický alebo fyzický to určite nebude mať dobrý vplyv.

Ani kreslené programy už nie sú ako v minulosti a dá sa len ťažko odsledovať, čo sa dostane do očí dieťaťa. Nech je doba akákoľvek, modernizácia ide dopredu a preto by nemala rásť len kvantitatívne, ale aj kvalitou, čo by sa malo odzrkadliť aj na obsahu vysielaných televíznych programov a taktiež aj na kvalite čo sa technického vybavenia týka. V každej dobe si musí televízia nájsť čas aj na pozítívum, ktoré vysiela medzi ľudí, lebo práve ona má tú moc ovplyvniť nejakým smerom diváka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *